Taiteeen kandidaatin opinnäytetyö IK BEN - I AM. 1997 AKI Akademie voor Beeldende Kunst, Enschede, Hollanti. Opiskelin taiteen kandidaatin tutkinto-ohjelmassa Hollannissa vuosina 1994-1997 Aki, Akademie voor Beeldende Kunstissa Hollannissa pääaineenani graafinen suunnittelu. Graafisen suunnittelun opintojen ohella suoritin flaamin kielen virallisen kielitutkinnon. Kiinnostuin kielikurssilla ihmisten moninaisista elämäntarinoista ja tein niistä opinnäytetyöni. Työssäni dokumentoin Hollannissa asuvia ulkomaalaisia ihmisiä. Oleskelulupadokumenttiin pohjautuva visualisointi on viranomaisdokumenttien kaltainen, persoonaton ja karu. Kirjan tehtävä on antaa mahdollisimman neutraali foorumi ihmisten omille elämäntarinoille. 
Back to Top