Taiteen maisterin opinnäytetyö, Aalto-yliopisto Taideteollinen korkeakoulu, Median laitos, Graafisen suunnittelun koulutusohjelma 2011. Lopputyöni on taiteellinen kuvatutkielma muistoista, muistista ja muistijäljestä. Työssäni pohdin kuvallisen viestinnän retoriikkaa ja esittämisen muotoja taidekuvan kontekstissa. Työn lähtökohtana on vuosien 1999-2005 välisenä aikana Kreetalle suuntautuneilta lomamatkoilta otetut valokuvat, joita käytän muistojen mieleen palauttamisen välineinä. Muistoista työstän maalauksia, joissa kuvaan muistojani ja pohdin visuaalisen kerronnan keinoja. 

Back to Top